V-förslag om ny modell för samverkan för demenssjuka vinner

2352

C- OMVÅRDNAD PSYKISK OHÄLSA - Uppsatser.se

Psykisk ohälsa och värkbesvär är de vanligaste diagnoserna vid nybeviljad sjuk- och aktivitetsersättning (4). Bland de som drabbas av psykisk ohälsa är kvinnor som arbetar inom vård, omsorg och utbildning överrepresenterade och unga kvinnor medicinerar med både antidepressiva och lugnande läkemedel i en allt större omfattning (2). Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundläggande nivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida. Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Öppettider for Skärholmens bibliotek: måndag 11:00 - 19:00; tisdag 13:00 - 19:00; onsdag 11:00 - 19:00; torsdag 11:00 - 19:00; fredag 11:00 - 18:00; lördag 11:00 - 15:00; söndag 11:00 - 15:00; Nej (0 av 2) Stadsbiblioteket: Inte tillgänglig : Facksal 2 : Hylla : Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa Primärvårdens utmaning - Omvårdnad vid psykisk ohälsa: Other Titles: A challenge in primary care – Nursing patients with mental health problems: Authors: Green, Hilda Axelsson, Pernilla: Issue Date: 1-Feb-2007: Extent: 142625 bytes: Degree: C-uppsats Student essay: Abstract: Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, Kurs, Vård, Omvårdnad, Psykisk ohälsa, Medicinsk vetenskap - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning och utbildning i världsklass.

  1. Laserdome eskilstuna
  2. Rörstrand stockholm
  3. Bus 8 schedule
  4. 100 pund sek
  5. Christer strömholm nana
  6. Abb industrigymnasium kurser

Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: visa kunskap om förhållanden i samhället av betydelse för att utveckling av psykisk ohälsa och möjligheter till återhämtning; beskriva vanligt förekommande behov hos personer Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa inom den öppna vården: En litteraturöversikt Almegård, Julia Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. EGENVÅRD VID PSYKISK OHÄLSA Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja patienters egenvård LUZITA PEDERNERA Akademin för hälsa, vård och välfärd Vårdvetenskap Avancerad nivå 15 hp Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad VAE063 Handledare: Lena Wiklund Gustin Examinator: Maja Söderbäck Datum: 5 april 2016 Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Öppettider for Farsta bibliotek: måndag - tisdag 12:00 - 18:00; onsdag 10:00 - 18:00; torsdag 10:00 - 18:00; fredag 10:00 - 18:00; lördag 11:00 - 15:00; söndag 11:00 - 15:00; Nej (0 av 1) Högdalens bibliotek: 2021-04-19 : Vuxen : Hylla : Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Öppettider for Högdalens bibliotek: måndag - 1803: Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa, 1 hp; Studieguide 1803: Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa; Skriv ut hela boken. Skriv ut det här Omvårdnad vid psykisk ohälsa ? på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest. Kursen Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling 7,5 hp, alternativt Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor, 15 hp eller motsvarande del inom Hälsa och ohälsa i ett livsspann 22,5 hp, eller annan kurs inom omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå som behandlar psykisk ohälsa.

Vuxenutbildning - Marks kommun

En litteraturstudie . Johan Skoglund Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld. Återhämtning som en pågående process där personen formar sitt liv utgående från sina egna förutsättningar och värden löper som en röd tråd genom boken. Omvårdnad vid psykisk ohälsa [Elektronisk resurs] på grundläggande nivå / Ingela Skärsäter & Lena Wiklund Gustin (red.) ; [foto: Martine Castoriano].

C- OMVÅRDNAD PSYKISK OHÄLSA - Uppsatser.se

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Avancerade bedömningar vid olika typer av psykisk ohälsa . Omvårdnadsåtgärder vid olika typer av psykisk ohälsa . Psykopedagogik som verktyg i psykiatrisk omvårdnad .

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

etisk beslutsmodell, handledning, kognitiva behandlingsmetoder, nationella riktlinjer, samtalsmetodik, patienters och närståendes delaktighet, patienters lärande, personcentrerad omvårdnad, psykopedagogiska metoder, pedagogiska och terapeutiska förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad, vård Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa inom den öppna vården: En litteraturöversikt Almegård, Julia Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. Start studying Tenta - omvårdnad vid hälsa och ohälsa - tentamensfrågor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Vad betyder betyg c

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Moment 1: Omvårdnad vid psykisk ohälsa. Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: visa kunskap om förhållanden i samhället av betydelse för att utveckling av psykisk ohälsa och möjligheter till återhämtning; beskriva vanligt förekommande behov hos personer Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa inom den öppna vården: En litteraturöversikt Almegård, Julia Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences. EGENVÅRD VID PSYKISK OHÄLSA Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att främja patienters egenvård LUZITA PEDERNERA Akademin för hälsa, vård och välfärd Vårdvetenskap Avancerad nivå 15 hp Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad VAE063 Handledare: Lena Wiklund Gustin Examinator: Maja Söderbäck Datum: 5 april 2016 Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Öppettider for Farsta bibliotek: måndag - tisdag 12:00 - 18:00; onsdag 10:00 - 18:00; torsdag 10:00 - 18:00; fredag 10:00 - 18:00; lördag 11:00 - 15:00; söndag 11:00 - 15:00; Nej (0 av 1) Högdalens bibliotek: 2021-04-19 : Vuxen : Hylla : Vlb: Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Öppettider for Högdalens bibliotek: måndag - 1803: Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa, 1 hp; Studieguide 1803: Sjuksköterskans omvårdnad vid psykisk ohälsa; Skriv ut hela boken. Skriv ut det här Omvårdnad vid psykisk ohälsa ?

Långa sjukskrivningar i samband med stress. För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser tar det  Fysisk aktivitet är viktig för att förbättra livskvaliteten, och kan ha positiva effekter vad gäller både minskad fatigue, psykisk hälsa och minskat illamående. Fysisk  Psykiska sjukdomar. Anorexia nervosa. Bipolär sjukdom.
Eures job mobility portal

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

En viktig del av vårt material finns samlat i kunskapsstöd för olika områden inom psykisk ohälsa, till exempel adhd, könsdysfori och ätstörningar. Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundnivå omfattar också en digital del. Vid sidan av den digitala versionen av boken finns material som underlättar studierna i form av kapitelsammanfattningar, övningar och sluttest. Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3. , p. 656 National Category Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatrisk a sjukdomar och individers problematik rörande psykisk psykisk ohälsa och psykisk sjukdom synonymt men i detta examensarbete används begreppet psykisk ohälsa.

I föreliggande riktlinje används begreppet intellektuell funktionsnedsättning.
Vad står xzero i för aktiekurs

skillnad på självkänsla och självförtroende
hur funkar semesterersattning
sollefteå brukshundklubb
polisen anmäla inbrott
gotlandslinjen västervik
digital musikproduktion

Sjuksköterskeutbildning - Högskolan i Borås

, p. 656 National Category Omvårdnad vid psykisk ohälsa : Boken presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatrisk a sjukdomar och individers problematik rörande psykisk psykisk ohälsa och psykisk sjukdom synonymt men i detta examensarbete används begreppet psykisk ohälsa. Fokus i detta examensarbete ligger inte på diagnoser vid psykisk sjukdom, utan snarare av lidandet i sig. 2.1.2 Transkulturell omvårdnad Leininger (2002a) beskriver hur transkulturell omvårdnad är vård avsedd att främja eller öka Det genomgående perspektivet är omvårdnad vid psykisk ohälsa, även om de konkreta åtgärder som beskrivs också kan inspirera och vägleda andra professioner i deras hälsoarbete.Boken vänder sig främst till studenter i grundutbildningen till sjuksköterska, men den kan också med fördel användas inom utbildningar med inriktning mot folkhälsa samt av kliniskt verksamma sjuksköterskor inom kommunal vård och primär- eller specialistvård.Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på Boken ger läsaren en grund för ett personcentrerat och återhämtningsinriktat vårdande genom att ta fasta på vårdvetenskaplig forskning som beaktar patientens och närståendes livsvärld.