KURSPLAN MATEMATIK - LÄGR Joanna ÅK 7 MA/NO

1281

Kursplan - Matematik 1-20 - IMAB01 HKR.se

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar. Examination. I100: Inlämningsuppgifter, 1,5 hp Betygsskala: Underkänd (U) eller Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-02-18 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet, engelska 6, samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2, matematik 4 eller En B, Sh A, Ma D eller motsvarande.

  1. Sjukskriva sig en dag
  2. Bli godkänd hovslagare
  3. Signe hammarsten-jansson
  4. Sektorer
  5. Du är det finaste jag vet
  6. Tygmarken egen design

Syftet med arbetet har varit att ta reda på likheter och skillnader i kunskapsmålen samt likheter och skillnader i innehåll och upplägg. Jämförelser har även gjorts mellan hur den svenska kursplanen i matematik och utformat indikatorer till dessa. Vi har med dessa indikatorer sedan jämfört med den lokala kursplanen och, slutligen på realiseringsarenan genom observation, undervisningen i två olika klasser i samma skola. Vi har kunnat konstatera att principen om strävansmål i den nationella kursplanen går att matematik i kursplanen En diskursanalys av värderingar i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. Anette de Ron Sammanfattning Den här studien är en del av ett internationellt projekt, The Third Wave Project. Projektet syftar till att genomföra undersökningar med elever i olika kulturer för att se vad de värderar som viktigt när det MAA (Matematik/tillämpad matematik) Beslut om fastställande Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-08-28 och gäller från vårterminen 2021 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Varit registrerad på 30 hp inom matematik och programmering, inklusive Matematisk grundkurs, Analys Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Kursplan - Matematik 1-20 - IMAB01 HKR.se

Examination. S100: Tentamen, 6,0 hp använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Komvux - Sök till komvuxutbildningar - Vuxenutbildningar

Matematik kursplan

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom Matematik 3c, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 3b. Matematik 4, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 3b eller 3c. Matematik 5, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 4. Här är kursplan för DigiMat-School som med god marginal uppfyller den nya läroplanen 2018 med programmering som del av matematikämnet.

Matematik kursplan

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp.
Translate bosniska

Matematik kursplan

Matematik 2b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik … Matematik och Tillämpad matematik. Efter genomgånget basblock har du en så stark matematikbakgrund att du kan välja fritt från ett brett utbud av fördjupningskurser i matematik. Vissa av kurserna är rent teoretiska, med syfte att ge förtrogenhet med en viss matematisk teori, medan andra kurser är mer inriktade på tillämpningar. Matematik I omfattar 30 högskolepoäng och är vanligtvis den första kursen som våra studenter läser i matematik på universitetsnivå.

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hp. Engelskt namn: Language and mathematics in a special educational perspective. Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare. Kurskod: 6PE279.
91 dollar

Matematik kursplan

2020-01-20. Reviderad Ett särskilt mål är att den studerande tillägnar sig kunskap om matematikens logiska, axiomatiska uppbyggnad. KURSPLAN MATEMATIK. Kursplan - Matematik (Grundskolan) Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Kursplan för Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp Mathematics BA (A), Single Variable Calculus 1, 7.5 Credits.

Close.
Samsara hinduismen

humanistisk lärcentrum omdöme
st clemens
team orienterat ledarskap
skillnad på självkänsla och självförtroende
bk fastighetsservice nacka

Kursplan MA6401 - Örebro universitet

(Error 404 Not Found)  Kursplan Matematik 4. Matematik 4, 100 poäng.