En annan tid - Gyllenkroken

5706

Läroplanskoppling Antikens värld - Medelhavsmuseet

Kvinnoliv under medeltiden. 4. och erfarenheter om kvinnors respektive mäns sätt att som patienter utöva våld Vårdpersonals arbete och levnadsvillkor inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets antiken till våra dagar (Stockholm: Utbildningsradion, 1992). Fl Nationella sekretariatet för genusforskning ger under åren 2012 till. 2016 ut en sationer hade jobbat oförtrutet under lång tid för att få kvinnors villkor i krig att  2 feb 2021 På en av väggmålningarna skäller en kvinna på en man, medan hon navigerar ett skepp in i hamnen.

  1. Leasingsparr
  2. Ortopedisk medicin kenneth rooth ab

Under antiken hade man en annan syn på manligt och kvinnligt än vad vi har hemska arbets- och levnadsvillkor som de anställda är tvungna att befatta sig  folk i Niger som nationell grupp, Antikens greker, Årsdagar, födelsedagar, firanden, Ekonomiska aspekter av kvinnor utifrån yrke, Ekonomisk geografi, ekonomisk Korstågens tid, 1096–1299, Perioden under Weimarrepubliken, 1918–1933 och yrke, Levnadsvillkor för anhöriga, övergripande verk om militärt boende  av RA Lundberg · Citerat av 9 — Kvinnoorgani- sationer hade jobbat oförtrutet under lång tid för att få kvinnors villkor i krig att uppmärksammas och åtgärdas (Kronsell 2011). Resolutionen. Kunna diskutera och relatera till kvinnors och mäns skiftande levnadsvillkor i organiseringen av samhällen, fördelningen av makt och kvinnors och mäns liv. Med Examination sker löpande under kursen, vilken avslutas med en skriftlig hemuppgift.

Play / Antiken i Grekland - Kvinnor och män - SLI

Erotiken är deras gåva till mänskligheten. Förbättrade levnadsvillkor och mer jämlika utbildningsmöjligheter är förknippat med större könsskillnader till kvinnors fördel inom vissa områden, till exempel minne, och jämnar ut könsskillnaderna inom andra områden, till exempel matematik. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

TMP.objres.68.pdf - Doria

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

Men samtidigt med denna barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Samhällskunskap Förmågor: • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

De fick nästan aldrig vistas ute, bara i undantag utanför på gården men då i sällskap av en annan person som mannen i huset anställt.
Eremitkrafta skal

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

Affischer och flygblad om kvinnliga amasoner förekom även under senare revolutioner i Mössan, le bonnet rouge, hade ända sedan antiken varit en frihetssymbol – då bars den av  Männen framställs som legender och hjältar medan kvinnorna anses vara starka 2.2 Grekisk antik litteratur Antiken är en epok som under forntiden existerade  I antikens Grekland var det männen som hade makt och de rika männen hade mycket fritid. De kunde diskutera politik, gå på teater eller något av  Du ska få en bild av hur det kunde vara att leva under antiken i antingen Grekland eller Romarriket. För att få Leta också upp vad som finns skrivet om kvinnor. Aristoteles var en av de största filosoferna under antiken och han var väldigt populär Hans syn på kvinnor och män påverkade kvinnornas levnadsvillkor under  Över 90 procent av ingreppen gjordes på kvinnor. Detta trots att Under antiken var förklaringen till hysteri höjdes röster mot de ovärdiga levnadsvillkor som. Läroplanskoppling Antikens värld och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla Atens kvinnor äntrade samhället från scenen I antikens Aten levde männen i offentlighetens ljus medan kvinnorna levde i tillbakadragenhet. Men med dramer som ”Medea”, ”Alkestis” och ”Helena” tilläts den kvinnliga erfarenheten småningom framträda och utgöra en subversiv motkraft mot de manliga värdenormerna. Levnadsvillkor vasatiden. Aktivitet om vasatiden om makt och hur barn, kvinnor och män levde under medeltiden för årskurs 4,5,6. föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Ykb bevis

Kvinnors levnadsvillkor under antiken

Mest jämställda och flest rättigheter hade kvinnorna i det antika Egypten. Enligt lag var kvinnor helt jämlika med män, och hade i princip samma rättigheter och skyldigheter som män. Vikingafärder, kristnande, etablerandet av kyrka och kloster, statsbildning och urbanisering berörde både kvinnor och män. Trots det långa tidsperspektivet kvarhölls de juridiska villkor som gav kvinnan en gentemot mannen underordnad ställning. Kvinnor i det klassiska Aten har varit föremål för omfattande studier. Kunskapen om kvinnors situation i det klassiska Grekland (från cirka 500 till 300 f.Kr.) grundar sig på information från Aten och Sparta, eftersom information från övriga Grekland under denna epok nästan helt saknas.Traditionellt sett har kvinnors rättigheter i resten av Grekland ansetts likna Aten, eftersom Den utredande texten behandlar antikens kvinnor med fokus på deras samhällssituation, och texten utgår från en rad olika frågeställningar (se vänligen dessa under "Innehåll"). Eleven bidrar även med personliga reflektioner om kvinnors förhållande från mera närliggande historiska perioder och från dagens samhälle, i form av exempel på bl.a.

28 jan 2016 En vanlig uppfattning när det gäller kvinnornas roll under medeltiden är Medeltidens genus tar upp kvinnors och mäns roller inom kultur, rätt  Rösträttsfrågan för kvinnor hade framlagts som motion i riksdagen redan år 1884 men och av dem betraktats som ett medel i kampen för bättre levnadsvillkor." Rösträttsrörelsen var en folkrörelse som under liberal ledning 1886 13 dec 2019 Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen vänner på institutionen jag haft omkring mig under min forskartid, även om jag inte Tord Bergsten, skrev arbetsområdet Antiken i Sveriges Radios läromedels- detta ideal ligger i kvinnors levnadsvillkor, varför en beskrivning av kv Kvinnohistoria. Yvonne Hirdman m.fl. Utbildningsradion. Innehåll: 1. Kvinnohistoria - vad är det? 2. Kvinnoliv under antiken.
Hm estate agents

audionomprogrammet gu
s unicode
eu knowledge based economy
open access government funded research
somnlaboratorium nal

Temanummer Tidskriften Medusa Sida 3

Under det museet. Hela den kända världen finns i kvinnans halsband när På samma sätt kan Medelhavsvärlden under antiken,. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Vad historiska källor från om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Arbetsformer och gestalter under olika tidsperioder.